Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at Solberg har beveget seg bort fra budskapet i boka «Mennesker, ikke milliarder» som hun kom med i 2011.– Hvordan kan det ha seg at de som har mye, blir motivert av å få mer, mens de som har lite, blir motivert av å få mindre, spurte Støre.Han begrunnet spørsmålet med at skattekuttene kommer de rikeste til gode, mens det kuttes i overføringer til enslige forsørgere.Solberg svarte at budsjettforslaget er ansvarlig, henger sammen og ikke minst bidrar til å ruste Norge for det vi skal leve av etter oljen, gjennom den økte investeringsviljen hun mener kommer som en følge av skattekuttene.I tillegg løses viktige oppgaver som mer til rus og psykiatri og PC hjemme for de med lese- og skrivevansker.– Vi tar på alvor de utfordringene vi står overfor i årene framover, sa Solberg. (©NTB)