Tre økonomer om budsjettet

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea, Kyrre Aamdal og Magne Østnor i DNB Markets kommer med kommentarer rundt budsjettet.

Nordea-økonom Erik Bruce. Foto: Finansavisen
Politikk

Økningen i budsjettindkatoren fra 2014 til 2015 er 0,6 prosent av fastlands-BNP, viser Statsbudsjettet for 2015.Dette var som ventet, mener sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.Han slår fast at budsjettet er noe mer ekspansivert enn Norges Bank har lagt til grunn, men vi snakker bare om 1/4 prosent av fastlands-BNP.- Vi tror ikke dette er nok til å ha signifkant innflytelse på Norges Banks syn. Som Finansdepartementet også argumenterer; deler av økningen i underskuddet skyldes skattekutt som på kort sikt vil ha begrenset effekt på innenlands etterspørsel og fastlands-BNP, skriver Bruce i en oppdatering.Ifølge departementet vil budsjettet øke fastlands-BNP med bare 1/4 prosent når man tar hensyn til dette.DNB-økonom Kyrre Aamdal mener budsjettets virkning på økonomien er marginalt ekspansivt, men noe mindre ekspansivt enn de hadde ventet. - Regjeringen holder igjen på bruken av oljepenger i forhold til det handlingsregelen gir rom for, men innretningen er rimelig godt tilpasset den økonomiske situasjonen, skriver han.Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet anslås i budsjettet til 142 milliarder kroner i 2014 og 164 milliarder kroner i 2015. - Norges Bank la i sin septemberrapport til grunn et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 157,8 mrd. kroner (omregnet til 2015-priser). Det er litt mindre enn budsjettet nå viser, men den samlede innretningen er neppe vesentlig annerledes enn det Norges Bank har lagt til grunn, skriver Aamdal.Regjeringen anslår et fall i oljeinvesteringene på 8 prosent i år. Normalt vil nok Finansdepartementet være noe bedre informert enn offentligheten, men vil også være konservative i anslagene, mener Aamdal.- Vi tror fallet i investeringene kan blir større og dermed at veksten i fastlandsøkonomien kan bli lavere, skriver han.Magne Østnor i DNB Markets estimerer at Norges Bank vil ha behov for å kjøpe valuta tilsvarende 59 milliarder kroner. Det tilsvarer daglige kjøp på 236 millioner kroner.- Vi vil trolig ser mer moderate kjøp på starten av året, mens kjøpene vil øke mot slutten av året, tror han.Regjeringen har lagt til grunn en oljepris på 650 kroner per fat neste år, noe over DNB Markets' estimat på 642 kr oner.  

Nyheter
Næringsliv