EU-kommisjonen i Brussel har gjennomgått 16 eurolands budsjettforslag for 2015 og varslet fredag at sju av dem står i fare for å bryte med reglene om underskudd og gjeld. Tre av dem risikerer bøter om ikke balansen bedres før mars.Det gjelder Belgia, men bekymringsfullt også eurosonens økonomi nummer to og tre, Frankrike og Italia.Spania, Malta, Østerrike og Portugal blir bedt om å ta en ekstra gjennomgang av budsjettene for å sikre at reglene blir holdt.
Krise
– Alle må spille sin rolle for å styrke den økonomiske bedringen, sier økonomikommissær Pierre Moscovici.Eurosonen har vært preget av flere år med krise og innstramminger og reformer. Men veksten uteblir, og fortsatt høy gjeld og store underskudd bekymrer.Det samme gjør en svært lav inflasjon, og fredag ble det også klart at prisveksten for november er ventet å ligge på labre 0,3 prosent. Samtidig holder ledigheten seg høy på 11,5 prosent.