Det er mellom 60 og 90 prosents sjanse for at Norge vil bli utsatt for et islamistisk terrorangrep i løpet av det neste året. Det kommer fram i en hemmelig orientering PST har gitt regjeringen, skriver Dagbladet.Informasjonssjef i PST, Martin Berntsen bekrefter overfor Dagbladet at sjansen er større for at det vil skje et terrorangrep enn at det ikke vil skje.– Det er svært vanskelig å vurdere terrorfaren i prosent, og hvor stor mulighet det er for at en hendelse vil inntreffe i framtiden, sier Berntsen.PSTs vurderinger er basert på informasjon den hemmelige tjenesten selv har innhentet, opplysninger fra E-tjenesten og fra samarbeidene hemmelige tjenester i utlandet.Fra tirsdag morgen vil politiets innsatspersonell bære våpen, noe som skjer på grunn av den økte terrortrusselen mot Norge. Politiet skal bære våpen i fire uker. Hovedsakelig dreier det seg om en tjenestepistol i hylster, skriver.