I alt 21 milliarder euro skal settes inn i det nyopprettede Europeisk fond for strategisk investering, men et offisielt anslag tilsier at effekten av fondets virksomhet skal gi en nettoeffekt på 315 milliarder euro. Det tilsvarer rundt 2.650 milliarder kroner, regnet etter dagens kurs.Som ventet er det Den europeiske investeringsbanken (EIB) i Luxembourg som får det overordnede ansvaret for treårsplanen.EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker skal presentere planen for EU-parlamentet i Strasbourg onsdag, men detaljene i planen ble altså kjent kvelden i forveien. (©NTB)