Meklingsfristen gikk opprinnelig ut ved midnatt, men meklingen fortsatte deretter på overtid og ble avsluttet klokken 03.30.– Forhandlingene har gått greit. Det har vært mange vanskelige spørsmål vi har gått igjennom og vi er fornøyd med resultatet, sier Asbjørn Wikestad, leder i LFF til TV 2 etter at meklingen var avsluttet.Det er den dårlige lønnsutviklingen i luftfarten som førte til konflikten. LFF argumenterte med at lønnstilleggene har vært langt lavere for dem som jobber i luftfarten enn for dem som jobber i samfunnet for øvrig.Over 61 prosent av medlemmene i LFF stemte i oktober nei i en uravstemning som forkastet den opprinnelige fremforhandlede avtalen, og dermed måtte partene inn til mekling.680 medlemmer som er bakkeansatte i SAS og Widerøe ville gått ut i streik hvis enighet ikke hadde blitt oppnådd. (©NTB)