År med krisetiltak og kutt har ikke fått veksten tilbake i Europa. Ledigheten er fortsatt stor, gjelda holder seg høy, og prisveksten er så lav at den ligger farlig nær en deflasjon.– Europa trenger starthjelp, og i dag sørger Kommisjonen for startkablene, sa Juncker da han onsdag la fram en 315 milliarder euro stor investeringsplan for EU-parlamentet.– Jeg lovet å legge fram en ambisiøs pakke før jul. I dag kommer jula tidlig, fremholdt han om det som blir hjørnesteinen i den nye Kommisjonens økonomiske tiltak de neste tre årene.I henhold til Junckers plan skal i alt 21 milliarder euro settes inn i et nyopprettet Europeisk fond for strategisk investering (EFSI). Håpet er at effekten av fondets virksomhet skal gi en nettoeffekt på 315 milliarder euro. Eller rundt 2.650 milliarder kroner etter dagens kurs.
InvesteringsviljeAnsvaret
For at 21 skal vokse til 315, er han imidlertid avhengig av drahjelp og investeringsvilje fra både næringslivet og medlemslandene i EU.– Vi har ingen pengepresse, understreker Juncker, men håper fondet skal legge grunnlaget for ny pengebruk i Europa.Tanken er at EU skal stille med en garanti på 16 milliarder euro, mens EIB skal komme med 5 milliarder. Og at dette skal tiltrekke seg investeringer for 15 ganger det beløpet.– Hver euro kan gi 15 euro tilbake, sier Juncker.Den europeiske investeringsbanken (EIB) i Luxembourg får det overordnede ansvaret for pakken. Juncker vil engasjere fondet i infrastruktur og prosjekter innen alt fra energi og transport til utdanning, forskning og innovasjon.Listen over prosjekter er nå under utarbeidelse, og planen er at fondet skal kunne begynne investeringene fra neste sommer.– Europa er tilbake, sier Juncker optimistisk. (©NTB)