Utslippene kan tvert imot gå opp neste år, mener klimaforskere.– Budsjettforliket vil ikke medføre store endringer i utslippene. Hvis 2015 blir et år med god økonomisk vekst og det blir kaldt, slik at vi må fyre mer, kan utslippene gå opp, sier forsker Borgar Aamaas ved Cicero senter for klimaforskning til Dagsavisen.Han er ikke overrasket over at det blir slik med Frp i regjering.– Den mest grønne regjeringen er det ikke, sier han.I klimaforliket i 2007 ble Stortingsflertallet enige om å redusere landets klimagassutslipp med 30 prosent sammenlignet med 90-tallet. Men ifølge beregninger fra Miljødirektoratet vil gapet mellom målsetting og reelle utslipp være på 8 millioner tonn i 2020 slik det nå ligger an. I fjor gikk de norske utslippene av klimagasser faktisk opp, med 0,2 prosent.– Nå haster det veldig med å få ned utslippene, ting må gjennomføres nå, sier Aamaas.Kari Elisabeth Kaski, nestleder i Miljøstiftelsen Zero, etterlyser også mer offensive tiltak. Hun håper at de rødgrønne på Stortinget kan få med seg Venstre og KrF på nye tiltak.– Slik at vi skritt for skritt, forslag for forslag, får en mer ambisiøs klimapolitikk, håper hun. (©NTB)