Formuesskatten har vært heftig diskutert i høst, og påstander om skattelette for de rikeste i et ellers usosialt budsjett har haglet mot regjeringen.I håp om å unngå en lignende debatt om ett år får regjeringen i budsjettforliket beskjed fra Stortinget om å «utrede en modell for formuesskatt der arbeidende kapital fritas for beskatning».– Jeg tror også regjeringspartiene ser utfordringen i at selv om det er gode, saklige grunner for å gjøre noe med formuesskatten, er det krevende å nå gjennom hvis man kombinerer det med forslag folk oppfatter som å ta fra dem som har minst, sier KrFs Hans Olav Syversen til NTB.KrF har lenge ivret for å skille ut arbeidende kapital, som partiet mener hemmer næringsinvesteringer i alt fra maskiner til traktorer og fiskebåter.
– Gjør vurdering– Vil unngå debattVil kutte videre bedreskatt.no
Samtidig vil Scheel-utvalget med sin rapport tirsdag blande seg inn i debatten, selv om utvalget først og fremst har sett på selskapsskatten.– Vi gjør en vurdering av formuesskatten. Vi har definert den inn som en del av et bredere bilde hvor vi ser på bedriftsbeskatningen, sier utvalgsleder Hans Henrik Scheel til NTB.– Men jeg kan ikke si om det arbeidet vi har gjort, tilfredsstiller behovet for å utrede dette spørsmålet.Scheel vil ikke gå inn på om utvalget har gjort noen vurderinger rundt begrepet arbeidende kapital.KrFs Syversen er trygg på at det er behov for ytterligere utredning.– Formuesskatten er ikke en bedriftsskatt, men en personskatt og ligger ikke inne i Scheel-utvalgets mandat, sier han.Professor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI sier at dersom politikerne mener verdiskapning er viktigst og derfor ønsker å gjøre noe med formuesskatten, må de stå for det.– Det KrF forsøker, er å late som om man kan unngå fordelingsdebatten, sier han til NTB.Gjems-Onstad mener den første debatten som må tas, er om verdiskapning er viktigst.– Får du ikke aksept for det, kommer du ingen vei med formuesskatten, fordi du sitter fast i fordelingsdebatten.Skatteeksperten sier det er komplisert å lage et system hvor arbeidende kapital fritas for beskatning.– Stort sett kommer du ikke unna at hvis du vil ha lettelser i formuesskatten, gir du lettelser til dem som har investert i næringsvirksomhet. Da blir det ofte lettelser for velstående mennesker, sier han.Arbeidende kapital defineres oftest som driftsmidler, maskiner til produksjon, inventar, innredning, datautstyr, biler og eiendom som brukes i driften, varebeholdning og kundefordringer, ifølge .Anslag viser at rundt halvparten av de 14 milliarder kronene staten tar inn på formuesskatt i året, er knyttet til skatt på arbeidende kapital.Av budsjettforliket fremgår det at satsen i formuesskatten settes til 0,85 prosent, mot 1 prosent i dag. Bunnfradraget forblir det samme som i regjeringens opprinnelige forslag.Frps Per Sandberg lovte denne uken at formuesskatten vil bli foreslått kuttet videre neste år. Regjeringen mener dette er en særnorsk skatt som må bort for å styrke næringslivets konkurransekraft. (©NTB)