Det skriver Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, Norsk ornitologisk forening, WWF-Norge, Greenpeace Norge, For Jernbane og Framtiden i våre hender i et brev til regjeringen, ifølge Aftenposten. – Motorveien er det verste alternativet som er lagt fram. Ringeriksbanen vil også gjøre stor skade på naturen om den legges her, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Organisasjonene krever full stans i planleggingen av firefelts motorvei og jernbane mellom Sandvika og Hønefoss. Traseen vil gå over verneverdige våtmarksområder og verdifull matjord, mener de. Samferdselsministeren avviser overfor avisen at prosjektet vil bli stanset. – Vi kommer ikke til å starte en ny utredning. Vi må legge infrastruktur der den setter et minst mulig fotavtrykk, holdt opp mot nytten av veien eller jernbanen, sier Ketil Solvik-Olsen (Frp). (©NTB)