I dag er det bare i Nord-Troms og Finnmark at kommunene har lov til å åpne snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Hvis lovendringen går gjennom i Stortinget, blir det opp til kommunene i hele landet å bestemme selv.– Gjennom lovforslaget styrker vi lokaldemokratiet og følger opp en klar bestilling fra et bredt flertall på Stortinget, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H).Forslaget har møtt sterk motstand fra naturvernbevegelsen og en rekke friluftsorganisasjoner. Meningsmålinger har også vist at et klart flertall i befolkningen er mot å liberalisere snøscooterkjøringen. (©NTB)