– Det meste av husholdningsavfallet håndteres i poser i dag, sier Mette Nygård Havre, kommunikasjonssjef i Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR) til Bergens Tidende.Hun frykter at avgiften vil bli grisete for renovasjonsselskapets ansatte.– Hvis denne avgiften fører til at flere velger å kaste avfallet løst, er det synd. Det gjelder både for våre ansatte og de som skal rengjøre sine egne bosspann, sier hun.Havre sier at å kaste matavfall i poser er hygienisk og hindrer spredning av vond lukt som tiltrekker skadedyr.I starten av november var antallet døde rotter i Bergen kommet opp i 18.000, og aldri før har rottefangerne i Bergen tatt livet av så mange skadedyr som i år.Regjeringen vil innføre en miljøavgift på bæreposer, noe som er anslått å gi 1 milliard kroner i merinntekt til staten neste år. BIR har liten forståelse for at poseavgiften skal fungere som en miljøavgift.– Plastposene er ikke noe problem for miljøet i dag. De blir gjenvunnet til strøm og varme, eller til nye plastprodukter. Avgiften kan føre til større utgifter i form av renhold og slitasje og bli et hygienisk problem, sier Havre. (©NTB)