Sauebonde Anne Kari Veikleenget må møte i tingretten i januar som leder i Nord-Fron sau- og geitavlslag. Påtalemyndigheten mener det er ulovlig å utlove skuddpremie under lovlig rovdyrjakt, skriver Nationen. Den foreslåtte skuddpremien skulle være på 10.000 kroner for hvert felte rovdyr. – Meningen var å gi pengene til et sosialt lag for jegerne som hadde stått på. Vi håpet på et mer effektivt uttak av dyr det allerede var gitt skadefellingstillatelse på, sier Veikleenget. Laget ble anmeldt av Organisasjonene Bygdefolk for rovdyr og Aksjon for rovviltets røst, og politiet utstedte en bot på 15.000 kroner som Veikleenget nektet å godta. Påtalemyndigheten mener det er ulovlig å utlove skuddpremie og viser til at det uansett skulle vært søkt tillatelse hos Fylkesmannen. – Viltlovens bestemmelser rommer ikke plass for denne type skuddpremie, sier politijurist Lars Rune Ringvik i Gudbrandsdal politidistrikt. (©NTB)