Støttegruppe for Scandinavian Star møter justisministeren

Tirsdag møter justisminister Anders Anundsen (Frp) representanter fra Støttegruppen etter Scandinavian Star.

Brann om bord i passasjerfergen "Scandinavian Star" i Skagerak mellom Oslo og Fredrikshavn i 1990. 159 mennesker omkom i brannen. Flyfoto av skipet i brann . NTB arkivfoto: Per Løchen, SCANPIX
Politikk
Da vil han få overlevert et lengre notat som krever en parlamentarisk gransking.Kontroll- og konstitusjonskomiteen har ikke bestemt seg for hvordan den skal følge opp Scandinavian Star-saken. Muligheten holdes åpen for parlamentarisk gransking.I juni i år startet politiet en ny etterforskning av fergebrannen der 159 mennesker mistet livet. Støttegruppen har ønsket at saken også skal granskes av Stortinget.
– Et politisk ansvar
«Budskapet i møtet er vår forventning og statens forpliktelse til å gi svar, så langt det lar seg gjøre, på spørsmål som tidligere ikke er tilfredsstillende besvart etter Scandinavian Star-katastrofen. Det er et politisk ansvar å innhente og erkjenne ny kunnskap om hendelsesforløp og årsaksforhold», heter det blant annet i notatet.Støttegruppen for overlevende og pårørende har i årevis krevd ny etterforskning, men er gjentatte ganger blitt avvist av myndighetene i Norge og Danmark. Etter at en gruppe la fram en omfattende gjennomgang av materiale fra brannen i fjor vår, besluttet norsk politi å se på saken på nytt.I notat viser støttegruppen til denne etterforskningen og skriver at de «forventer at en tilsvarende prosess også må finne sted i det politiske systemet og forvaltningen.»