Tallene fra Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) inkluderer kun rene kullselskaper. Selskaper som har mer enn halvparten av inntektene fra andre kilder, kullkraftverk og selskaper som lager annet drivstoff fra kull, tas ikke med, skriver.Dermed regnes ikke investeringen i verdens niende største kullprodusent med, fordi dette selskapet, tyske RWE, også produserer andre karbonbaserte og fornybare energiformer.Framtiden i våre hender og Greenpeace har på sin side laget en rapport der de tar med alle selskaper som har minst 30 prosent av inntektene fra kull eller lager olje og gass av kull eller har planer om å utvide i kullsektoren. Da blir Oljefondets kullinvesteringer på 83 milliarder kroner.Tallet har økt med rundt ti milliarder på to år, men fordi fondet har vokst langt mer, ar andelen som er investert i kull, gått ned.Det er flertall på Stortinget for at de rene kullprodusentene skal ut av fondet, men akkurat hvor grensen skal gå mellom dem som må ut og dem som får være med, er det vanskeligere å bli enige om. (©NTB)