Gratis tv-streaming på hytta i vinterferien?

Kulturdepartementet har tidligere uttalt at streaming er lovlig. Betyr dette at du lovlig kan erstatte betalingstjenester som Netflix med gratis tjeneste fra Popcorn Time?

Politikk

Artikkel av advokat/partner Stine Helén Pettersen i Bing Hodneland advokatselskap DAFor mange av oss innebærer vinterferie et etterlengtet pusterom for å komme à jour med våre tv-seriefavoritter. Dette har nå blitt langt enklere med streamingtjenester som Netflix og HBO Nordic.I tillegg til de kjente stedene som Netflix, HBO og her i Norge TV 2 Sumo, D-Play etc. finnes det tjenester som tilbyr et langt større utvalg av det nyeste innen filmer- og tv-serier, og som i tillegg er gratis. Ett av disse alternativene er streamingtjenesten Popcorn Time, som nå utpekes av Netflix som en av selskapets største konkurrenter.Det brennhete spørsmålet i kommentarfeltene på samtlige artikler som har blitt skrevet om dette er selvfølgelig: Kan dette være lovlig?Opphavsrett betyr enerett. Stort sett.Produsenter av filmer og tv-serier har i følge åndsverksloven enerett til å gjøre disse -seriene tilgjengelig for allmennheten (for eksempel å legge serien ut på en streaming-tjeneste som Netflix eller HBO) og tillate eksemplarfremstilling av den (for eksempel å tillate at vi kjøper og laster ned en kopi av en film på iTunes eller kjøper en BlueRay-kopi på Platekompaniet).Helt ubetinget er ikke denne eneretten, og vi har i åndsverksloven kapittel 2 en rekke regler som gir undervisningsinstitusjoner, helseforetak, biblioteker, museer etc. rett til å bruke også tv-serier og filmer på visse vilkår, men uten å måtte spørre produsenten om lov. Kapittel 2 inneholder også en bestemmelse som gir oss som privatpersoner rett til å ta en kopi av en tv-serie eller en film uten at vi risikerer søksmål fra produsentene.Privat eller pirat?    Det er sikker rett at alle privatpersoner kan ta en kopi av en tv-serie eller en film til privat bruk, for eksempel slik som vi gjorde i gamledager da vi tok opp tv-serier og filmer på VHS-kassetter. Vilkåret for at vi kunne gjøre slike VHS-opptak lovmessig var at tv-serien vi tok opp fra var lovlig gjort tilgjengelig for seeren, og at opptaket dermed ble gjort fra en lovlig kopi.Slik er det fortsatt i dag, også på nett. Skal man laste ned en kopi av siste episode av The Walking Dead, må nedlastingen skje fra en lovlig kopi, som er lagt ut med samtykke fra AMC, Circle of Confusion og Valhalla Motion Pictures som er produsenter for The Walking Dead. Dersom episoden skulle bli sendt på norsk tv, kan man trygt ta frem VHS-kassetten og gjøre opptak til privat bruk. Etter at Internett med god båndbredde også har funnet veien til hyttefeltene, foretrekker mange heller å streame tv-seriene enn å laste dem ned, kanskje med en app som Popcorn Time som markedsfører seg som en streamingtjeneste.Kulturdepartementet: Streaming er lovlig Definisjonen av streaming som de fleste benytter i dag (herunder Språkrådets datatermgruppe) i forhold til video og lyd er at en multimediafil (for eksempel film eller tv-serie) kan bli spilt av uten at hele filen lastes ned. Det sentrale er at den som streamer, ikke lagrer varige eksemplarer av filmen på sin maskin. Eksempler på aktører som benytter streaming for fremføring, er YouTube og cnn.com. Det skjer altså ingen eksemplarfremstilling i tradisjonell forstand, ved at det normalt ikke finnes noen permanent kopi på datamaskinen etter at streamingen har skjedd.  Det er kun en midlertidig kopi som lagres mens streamingen skjer, og denne slettes etter at avspillingen er ferdig.Denne forskjellen mellom permanent og midlertidig lagring har stor betydning i spørsmålene rundt streaming. I loven er det et krav om lovlig kopieringsgrunnlag for å laste ned en kopi av tv-serien, men det finnes ikke noe krav om at kilden du som privatperson streamer fra har hatt tillatelsene i orden når kilden har lagt ut tv-seriene for streaming.Dette har Kulturdepartementet bekreftet i en proposisjon til Stortinget allerede 2013. I proposisjonen heter det blant annet at ved streaming «overføres innholdet uten at det lagres en varig kopi lokalt hos brukeren, og det vil neppe skje en eksemplarfremstilling som omfattes av eneretten». Kulturdepartementet konkluderer deretter med at de som streamer et verk til sin datamaskin «vil altså ikke begå et opphavsrettsbrudd selv om verket er gjort tilgjengelig for slik bruk uten opphavsmannens samtykke.»Kulturdepartementets uttalelser om at streaming fra nettsteder som tilbyr piratkopierte filmer og tv-serier ikke er brudd på opphavsretten, skapte flere oppslag i pressen, blant annet med titler som «Lovlig å se streamet piratfilm», «Piratstrømmer gratis film, tv og fotballl. Men du bryter ikke loven om du ser på» og «Nå kan du se film når du vil og hvor du vil».

 Er streaming alltid streaming?   Uttalelsene fra Kulturdepartementet må antakeligvis nyanseres noe i lys av fremveksten av tjenester som for eksempel Popcorn Time, som baserer seg på en annen teknologisk løsning enn den mer tradisjonelle streamingteknologien.Mens avspilling fra Netflix og andre lignende tjenester skjer ved at filmen streames direkte fra sentraliserte servere, anvender Popcorn Time det som kalles BitTorrent-protokollen. Enkelt forklart innebærer det at brukerne av Popcorn Time laster ned deler av filmen fra andre brukere, for så at disse delene deles videre igjen opp fra brukerens datamaskin. Idet man begynner avspillingen av en film via Popcorn Time, lagres altså deler av filmen på harddisken din, samtidig som programmet i «det skjulte» deler disse med andre brukere.I opphavsrettslig sammenheng gjør man derfor i utgangspunktet to handlinger når man ser en tv-serie via tjenester som benytter samme teknologi som Popcorn Time. I tillegg til å streame filmen (som er lovlig dersom det skjer til privat bruk) tilgjengeliggjør man filmen for andre brukere av Popcorn Time. Denne forskjellen påvirker ikke hvordan avspillingen fremtoner seg for seeren, men kan likevel være av betydning for brukerens rolle i forhold til ulovlig fildeling.Hvis produsentene til f.eks. The Walking Dead ikke har gitt enten Popcorn Time eller deg samtykke til at du deler en episode fra denne tv-serien når du streamer den fra Popcorn Time, reises spørsmålet om du vil kunne holdes ansvarlig for opphavsrettskrenkelser i form av ulovlig opplasting av opphavsrettslig beskyttet materiale.«Is it legal?»Popcorn Time ser selv ser ut til å være klar over problemstillingen og at dette kan være problematisk for brukere i enkelte land. På nettstedet der de svarer brukerne på spørsmål, har Popcorn Time svart følgende på spørsmålet «It is legal?»: «Depends on where you're from, really. Once again: we're using torrents, so if you really care, you'd better google what the legal situation around this protocol is where you live”.Dette Google-søket kan du imidlertid spare deg for, all den tid opplasting via torrentfiler uten opphavsmannens samtykke klart er i strid med åndsverkloven. Nå som du har lest denne artikkelen, er du også klar over dette, og du kan risikere både straffe- og erstatningsrettslige reaksjoner.

Nyheter
Politikk