Skagens rentesjef skyr Japan

Skagen-forvalter Torgeir Høien traff blink i fjor. Enkelte papirer vil han ikke ta i med ildtang en gang.

Torgeir Høien, Skagen Fondene. Foto: Finansavisen
Politikk

Mens Skagens aksjefond underpresterte, ble 2014 et meget godt år for andelseierne i rentefondet Skagen Tellus.Målt i euro ble avkastningen 14,4 prosent.- Nordmenn fikk en ekstra gevinst på 9,7 prosentpoeng. Fondet var ikke investert i kroner i fjor, og vi fikk dermed full uttelling for den svekkede kronen, skriver forvalterne Torgeir Høien og Jane Tvedt i Skagens årsrapport.De tre siste årene har fondet levert i snitt 7,1 prosent avkastning målt i euro, 5,5 prosentpoeng over referanseindeksen (som måler hva en passiv forvaltet statsobligasjonsportefølje gir av avkastning).Les også: Skagen-forvalter traff blink — dette kjøper han i årFondets beste investeringer var i eurosonens såkalte periferi, med de beste bidragene fra Slovenia, Portugal og Italia.- Men vi hadde også positiv avkastning på de fleste av våre andre investeringer, som er spredd rundt i verden fra Kina til USA. I USA kunne vi tjent enda mer penger om vi hadde valgt å holde obligasjoner med lang løpetid. Men vi fikk en pen valutagevinst på at dollaren styrket seg, heter det.- Japan - en tikkende bombeFondets største avvik fra referanseindeksen er at porteføljen ikke inneholder én eneste japansk obligasjon.- Vi er komfortable med å holde oss borte fra Japan, som er en tikkende bombe. Risikoen er at det en dag går opp for investorer at japanske myndigheter ikke klarer å håndtere det fjellet av gjeld de har bygget seg opp. - Når det skjer, stuper yenen, rentene går til værs og inflasjonen tar av, skriver Høien og Tvedt. Det blir ifølge duoen omtrent som når det, etter oljeprisfallet, gikk opp for folk at den russiske stat ikke var i stand til å generere nok overskudd i overskuelig fremtid til å stå ved sine forpliktelser til gjeldende prisnivå. - Vi ønsker ikke å være i Japan når det skjer, vel vitende om at det er umulig å tidfeste nedsmeltingen, heter det videre.Solgte seg ut av HellasI eurosonen betviler forvalterne at sentralbankens (ECB) statsobligasjonskjøp vil ha noen merkbar effekt på inflasjonen.- Men vi tror virkningen på renteforskjellene blir betydelig. Siden vi ikke forventer noen markant økning i de lange tyske rentene, betyr dette at vi venter et lavere nivå på de andre statsrentene. Ergo er det utsikter til kapitalgevinster, skriver Høien og Tvedt.Duoen understreker at utviklingen i Hellas følges med argusøyne. - Vi solgte oss ut i høst før rentene tok av etter at regjeringen ikke fikk valgt sin presidentkandidat. Vi tror ikke på grekerne trer ut av eurosonen,men det blir en turbulent periode inntil en ny regjering får forhandlet ferdig med ECB, EU og IMF. - På ett aller annet tidspunkt i 2015 blir trolig greske obligasjoner igjen attraktive, som de tidligere har vært, avslutter forvalterne.

Nyheter
Personlig økonomi