Stadig bedre miljøforhold rundt oppdrettsmerdene

Miljøundersøkelser ved norske oppdrettsanlegg viser at lokalitetene er gode – og i bedring. Av 520 undersøkte anlegg i fjor får ni av ti merkelappen «god» eller «meget god» av Fiskeridirektoratet.

laks, oppdrett, senja
Politikk

– I 2014 ser vi en fortsatt nedgang i lokaliteter med uakseptabel tilstand. Denne utviklingen kan komme av økt bevissthet om miljøforholdene hos oppdrettsselskapene, men henger også sammen med at nye lokaliteter ligger mer eksponert til med gode strømforhold, sier Henrik Hareide, sjef for tilsynsseksjonen i Fiskeridirektoratet.Fjorårets undersøkelser viser at 0,5 prosent av anleggene får dårligste karakter når havbunnen rundt anleggene undersøkes. Det er en markant nedgang fra tidligere år. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv