Får boligprisene seg en knekk nå?

Er det oljebremsen som begynner å gjøre seg gjeldende i boligmarkedet? Analytikere mener risikoen er klart på nedsiden.

Politikk

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi lagt frem onsdag viser at boligprisene steg 0,7 prosent på månedsbasis i mars.Sesongjustert steg boligprisene 0,1 prosent på månedsbasis.Dermed har boligprisene - sesongjustert - steget 15 måneder på rad.Boligprisene er nå 7,9 prosent høyere enn for ett år siden. I februar var 12-månedersveksten 8,7 prosent.- Trenden med mer moderat boligprisvekst ble forsterket i mars måned, der prisene utviklet seg nærmest flatt korrigert for sesongvariasjoner. Den samme trenden forventer vi i tiden fremover når antall boliger for salg antas å øke, sier direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.- Trendskiftet i boligprisutviklingen vises også gjennom at 12-månedersveksten faller, noe vi forventer vil fortsette utover i 2015, fortsetter han.- Overraskende svaktBoligprisveksten demper seg dermed mer enn økonomene hadde ventet seg, og oppfatningen er at sannsynligheten for et rentekutt fra Norges Bank allerede i mai har økt. - Boligprisene var overraskende svake i forhold til hva vi har hørt fra markedet, og svakere enn Norges Banks anslag. Boligprisveksten har klart moderert seg siden før nyttår, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til Reuters.- Norges Bank har vist store bekymring for høy boligprisvekst, så dette er et argument for kutt i mai, selv om vi fortsatt tror på juni-kutt, føyer han til. På pressekonferansen etter forrige rentemøte anslo Norges Bank sannsynligheten for et rentekutt på enten mai- eller juni-møtet til 100 prosent.- Klar nedsiderisikoHandelsbanken holder en knapp på et mai-kutt, men understreker at det hersker generell usikkerhet rundt timingen.- Sentralbanken har vaklet frem og tilbake på hvor bekymret den er for boligprisutviklingen og kredittveksten. Vi kan ikke utelukke helt at sentralbanksjefen i mai vil «vente og se» til juni, skriver makroøkonom Marius Gonsholt Hov i en oppdatering.Han påpeker at 12-månedersveksten i boligprisene på 7,9 prosent i mars er betraktelig lavere enn Norges Banks estimerte 8,6 prosent. Innen slutten av året ser sentralbanken for seg en 12-månedersvekst på 6,2 prosent.- Utviklingen vi har sett de siste månedene peker mot en klar nedsiderisiko ved disse utsiktene, skriver Gonsholt Hov.Røde tall i 2. halvår?Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener ifølge Reuters også at dagens boligpristall skaper rom for rentekutt i mai, men vil vente på mer informasjon før hun endrer prognosen om et kutt i juni. - Avmatningen i boligprisene kan indikere at oljebremsen er i ferd med å virke inn på boligmarkedet. Vi ser at arbeidsledigheten stiger gradvis, og tror den vil stige mer enn Norges Bank venter, sier hun.- Vi venter lavere vekst fremover, slik at det kan bli negative månedstall i 2. halvår, legger Haugland til.

Nyheter
Næringseiendom