Financial Times kaller Helge Lund en fotnote

I en kommentar til Shells oppkjøp av BG Group levnes ikke den tidligere toppsjefen i Statoil mye ære.

Politikk

Onsdag ble det kjent at Royal Dutch Shell ønsker å kjøpe opp BG Group, der Helge Lund har sittet som administrerende direktør i mindre enn to måneder. Det er klart at han ikke vil fortsette i stillingen etter en overtakelse.Kontrasten mellom Lunds skjebne og framtiden for Shell-sjef Ben van Beurden trekkes fram i en kommentar i Financial Times. Lund betegnes som en av historiens fotnoter og sammenlignes med den amerikanske presidenten William Henry Harrison, som bare var president i en måned før han døde av lungebetennelse i 1841.– Lund er ment å skulle hjelpe Van Beurden med en overtakelse preget av operasjonell og regulatorisk kompleksitet. Men etter en så begrenset periode kan eks-sjefen fra Statoil tilby, i beste fall, overfladisk kjennskap til BG. Han vil i det minste forlate jobben med sluttvederlag som plaster på såret, heter det i kommentaren. (©NTB)

Nyheter
Energi