Finnene mister troen på rikspolitikerne

Seks av ti finner mener de politiske partiene ikke er flinke til å fremme saker som er viktige for borgerne på riksplan. Det er betydelig flere enn for ett år siden.

AP Photo
Politikk

Nærmere bestemt svarte 62 prosent av de spurte i en undersøkelse at de ikke synes partiene gjør en god jobb med å ta opp saker som angår innbyggerne i landet. I fjor lå denne andelen på 55 prosent. Tiltroen til politikernes evne til å være relevant er ikke helt likt fordelt blant partiene, og det er Sannfinländarnas velgere som har dårligst tiltro til politikerne. Tilliten er størst blant dem som stemmer sosialdemokratisk. Andelen som tror de kan påvirke via stemmeseddelen, er også synkende, og rundt halvparten av de spurte mener det er for mange partier. Tre av fire støtter blokkvalg og mener partiene før valget bør oppgi hva slags regjeringssammensetning de ønsker seg. Undersøkelse en gjennomført av TNS Gallup for Den kommunal utviklingsstiftelsen, som støtter lokalt selvstyre i Finland. (©NTB)   uvakt@ntb.no

Nyheter
Politikk