Folk flest dropper kirken i påsken

Langt færre nordmenn besøker kirken i påsken enn på en vanlig søndag ellers i året.

Politikk

Selv om påsken regnes som kristendommens viktigste høytid, gjenspeiles ikke dette i besøkstallene til kirkene rundt om i landet, melder NRK.En vanlig søndag er det i snitt 93 deltakere per gudstjeneste, selv om antallet gudstjenester har gått noe ned de siste årene. I påsken er snittallet 59. På julaften er det i snitt 247 personer på hver gudstjeneste, ifølge Statistisk sentralbyrå.Prost i Ytre Stavanger prosti, Sigfred Sørensen, mener kirken kanskje må gjøre påskegudstjenestene mer attraktive for folk.– Det er nok mange som har reist på fjellet, og det er jo fint på en måte, men samtidig går de glipp av noe som skjer i menigheten, sier SørensenHan vil imidlertid ikke at folk skal ha dårlig samvittighet for at de er på påskeferie.– En kan oppleve Gud overalt, men aller best i fellesskap med andre i menigheten, sier han og legger til at kanskje kirken også må tenke litt nytt rundt påskegudstjenestene. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv