Forsvaret gjør opp status

Økonomiske bekymringer og en ny sikkerhetspolitisk situasjon vil stå i sentrum når forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen tirsdag legger fram Forsvarets årsrapport for 2014.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix.
Politikk

– Blant det viktigste som har skjedd det siste året, er endringene i den sikkerhetspolitiske situasjonen. Det gjelder blant annet Ukraina, Russland og Den islamske staten (IS), sier forsvarssjefens pressetalsmann, oberstløytnant Eystein Kvarving, til NTB.– Dette har aktualisert bekymringen, sier Kvarving og peker på at Norge stadig får nye oppgaver utenfor Norge. Blant annet skal om lag 120 soldater delta i den multinasjonale koalisjonen som er dannet i kampen mot IS.Russisk aktivitetSamtidig har Russland trappet opp sin militære aktivitet betraktelig langs norskekysten. I fjor ble 74 russiske fly identifisert i internasjonalt luftrom langs kysten, mot 58 året før, en økning på nesten 30 prosent.Da fjorårets rapport ble lagt fram, var forsvarssjef og admiral Bruun-Hanssen bekymret for Forsvarets evne til å møte utfordringer som krig og krise, og pekte på at personalflukt og utslitt materiell vil sette Forsvaret på store prøver i tiden framover.Det er ventet at dette vil bli et sentralt punkt også i årets rapport.

Nyheter
Politikk