Fortsatt stor forskjell i levealder i Norge

Høyt utdannede menn lever sju år lenger enn dem med bare grunnskole, men kjønnsforskjellene er mindre enn på 50 år.

Eldre kvinne - Foto - Scanpix
Politikk

– Forskjellen i dødelighet mellom høyt og lavt utdannede personer økte i perioden 1960-2009. Men det store sosiale spriket er nå i ferd med å jevne seg ut, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.Fra 2013 til 2014 økte forventet levealder med 0,5 år for kvinner og 0,4 år for menn. Norske kvinner blir 84,1 år, menn blir 80 år, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet.Høyt utdannede menn lever sju år lenger enn dem som bare har grunnskole. For kvinner er forskjellen fem år. I flere av årene etter 2000 har levealderen steget mer for menn enn for kvinner.– De nye tallene viser at kjønnsforskjellene ikke har vært mindre siden 1950-tallet. Årsaken er trolig mer lik yrkesaktivitet og livsstil, særlig når det gjelder røykevaner, sier Bjørn Heine Strand, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.– Men kvinner med grunnskole har nå kortere forventet levealder enn menn med høyere utdanning. Dette er en ny utvikling i Norge, sier Strand.– Det er trolig ikke utdanningen i seg selv som er det viktigste, men at risiko og beskyttende faktorer er ujevnt fordelt gjennom utdanningshierarkiet. For eksempel er det vanligere å røyke blant dem med lav utdanning, sier forskeren. (©NTB)

Nyheter
Politikk