Nei til nikabforbud på Høgskolen i Oslo og Akershus

Det blir ikke noe generelt forbud mot å bruke heldekkende ansiktsplagg på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Burka - Foto - Scanpix
Politikk

– Et forbud mot heldekkende ansiktsplagg ville vært uforenlig med prinsippet om lik rett til utdanning, har rektor Kari Toverud Jensen bestemt, etter at saken har vært på høring på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), skriver Khrono.Dermed skiller HiOA lag med Høgskolen i Østfold og Telemark som begge har innført totalforbud, i Østfold fra høsten 2015. Ved Høgskolen i Buskerud Vestfold har Studieavdelingen foreslått å innføre nikab-forbud på alle studier og i alle skolesituasjoner, men det er ikke endelig vedtatt.På HiOA vil det være opp til det enkelte fakultet om det skal stilles krav om bekledning på den enkelte utdanning.I de nye retningslinjene er det ikke forbud mot ansiktsdekkende plagg i åpne forelesninger der det er lite kommunikasjon mellom student og foreleser. I andre undervisningssituasjoner, der det er krav om kommunikasjon mellom studenter eller mellom studenter og foreleser, kan det derimot innføres forbud. Det gjelder også i gruppearbeid.Ifølge retningslinjene kan det også innføres forbud mot nikab i en rekke andre situasjoner, for eksempel i praksis, der det er praksisstedets regler om bekledning som gjelder.

Nyheter
Politikk