Sporveien vant i EFTA-domstolen

EFTA-domstolen har frikjent Oslo Sporveier fra anklagene om å ha mottatt ulovlig statsstøtte.

Trikk i Oslo - Foto: Scanpix
Politikk

Dermed kom domstolen til samme konklusjon som overvåkingsorganet ESA. Det var busselskapet Konkurrenten.no som i 2006 klaget Oslo Sporveier inn for ESA for brudd på EØS-regelverket.Selskapet hevdet at Oslo Sporveier fikk statlig kompensasjon for mer enn det tjenesten faktisk kostet, og at det overskytende beløpet ble brukt til å subsidiere annen kommersiell transportvirksomhet.ESA konkluderte i 2010 med at saken ikke skulle forfølges, men måtte vurdere den på nytt etter at EFTA-domstolen annullerte vedtaket. I desember 2012 ble Oslo Sporveier frikjent av ESA.Etter dette leverte Konkurrenten.no nye klager i saken to ganger, men nå har EFTA-domstolen besluttet at selskapet ikke hadde rettslig grunnlag for å gjøre dette. Kjennelsen fra domstolen sier at Konkurrenten.no ikke har dokumentert påstandene om at selskapet er skadelidende av støtten til kollektivtransporten i Oslo.- Vi er glad for at EFTA-domstolen bekrefter riktigheten i ESAs tidligere avgjørelser om at den praksis som er fulgt i Oslo kommune og Sporveien er i tråd med gjeldende EØS-lovgiving. Med denne kjennelsen settes det endelig sluttstrek for en lang og krevende juridisk håndtering, sier Thorbjørn Thoresen, som har ledet rettsforhandlingene på vegne av Sporveien.Oslo Sporveier har byttet navn flere ganger og heter i dag Sporveien. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv