Ap: Flere vil miste jobben enn regjeringen tror

Regjeringens anslag for arbeidsledigheten er for lave, sier Arbeiderpartiets Per Rune Henriksen. Han viser til dystre rapporter fra leverandørindustrien.

Politikk

– Det virker klart at regjeringen har undervurdert hvor alvorlig utviklingen er i sine anslag om antall arbeidsledige i revidert nasjonalbudsjett, sier Henriksen til NTB.Ap-representanten er saksordfører for Stortingets behandling av plan for utbygging og drift av det enorme Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Mandag møtte han representanter for leverandørindustrien i Stavanger.Så langt har flere tusen ansatte mistet jobben, i tillegg til midlertidig ansatte som ikke har fått fornyet kontrakt.– Først kom nedskjæringene på grunn av lavere inntjening for oljeselskapene, nå begynner vi å se konsekvensene av lavere oljepris, sier Henriksen.Anslag fra Norsk Industri antyder at ledigheten kan komme opp i 200.000, noe som er langt unna hva regjeringen beregner i revidert nasjonalbudsjett. I budsjettforslaget er anslagene for ledigheten 4 prosent i år og 4,1 prosent neste år. Det innebærer i så fall at toppen for arbeidsledigheten alt er nådd i denne omgang. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv