Hegnar: - Sleipe banker?

Forbrukerrådet mener at norske bankkunder «føres bak lyset». Det er mulig at Randi Flesland ikke tar poenget, skriver Trygve Hegnar.

Politikk

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 13. mai 2015.Forbrukerrådet og dets leder Randi Flesland mener at norske bankkunder «føres bak lyset» fordi bankene, hevder Flesland, bevisst «skjuler sine beste lånevilkår.»Angivelig må «mange bankkunder ta til takke med høyere rente enn de har krav på» (Flesland), og Flesland «frykter at bankene gjør det for å beskytte inntjeningen.»Det er vår rosa konkurrent som får sine lesere til å sende avisen hvilke lånevilkår de har, og disse lånesatsene sammenlignes så med hva bankene markedsfører. Konklusjonen er at bankene (særlig DNB) er «sleip».Vi synes argumentasjonen er rar, og lite markedsorientert.Denne gangen, og også tidligere, ser det ut til at Forbrukerrådet og Randi Flesland tror landets banker er samfunnsnyttige institusjoner hvor oppfyllelse av bankenes kunders ønsker er det primære, men slik er det ikke. Forretningsbankene (og etter hvert også sparebankene) har god inntjening og fortjeneste som mål, og eierne (aksjonærene) måler suksessen ut fra overskuddet og ikke ut fra låntagernes lykke eller fornøydhet.Åpenhet og gjennomsiktighet er bra, men vi ønsker selvfølgelig ikke et banksystem hvor alle banker har samme rentevilkår og vilkår for øvrig. Da har vi ikke en sunn konkurranse.Banker, som andre næringsdrivende, skal diskriminere og prise sine produkter og tjenester slik at de tjener best mulig, eller bygger kapitalreserver på den mest effektive og raske måte.Problemet er, hvis vi forstår den rosa avisen og Forbrukerrådet rett, at mange banker i markedsføringen opererer med «bankens beste rente,» mens bankene likevel har utlånsrenter som er lavere. Det høres kanskje rart ut, men konsernsjefen i Sparebank 1 SMN i Trondheim, Finn Haugan, sier at banken bevisst gir de beste kundene et tilbud som er lavere enn veiledende rente. Han forklarer: «Et kundeforhold er mer enn bare et boliglån. Vi er opptatt av å ta vare på hele familieøkonomien, og lojale kunder har best forhandlingskort. I tillegg har vi en avtale med LO, og deres medlemmer kan få en lavere rente enn det vi flagger i markedet for øvrig.»På samme måte får ordinære kunder i Danske Bank en boligrente på 2,85 prosent, mens Akademikerne, som vandret fra DNB til Danske bank, kan få en boligrente på 2,6 prosent.I DNB blir unge kunder lokket med en rente på 2,9 prosent, mens mange andre forteller den rosa avisen at de har renter på 2,6 prosent, 2,7 prosent og 2,8 prosent.Det er mulig at dette er forvirrende for den rosa og Forbrukerrådet, men vi tror det er sunn og fornuftig konkurranse, og vi er slett ikke imot hvis dette også gir lønnsomme og gode banker.Det finnes veiledende rentesatser og det finnes bankene «beste rente» mot differensierte kundegrupper.I BN Bank, som Sparebank 1 SMN eier en tredjedel av, markedsfører de sine utlån med at alle kunder har samme rente. Finn Haugan er imot. «Vi synes de beste kundene skal få beste rente,» sier han.Det er mulig at Randi Flesland ikke tar poenget, men vi er enig med Haugan.

Nyheter
Næringsliv