Inntektene svikter med 1,3 milliarder kroner

Regjeringen benekter at de kommunale skatteinntektene blir så svake som KS hevder. Dessuten nyter kommunene godt av lavere lønns- og prisvekst.

Foto: Scanpix
Politikk

Ifølge KS' beregninger blir skatteinntektene i kommunene 1,9 milliarder kroner lavere enn anslått i statsbudsjettet for i år. Med beregningene følger forventninger om store ekstrabevilgninger fra regjeringen for å dekke opp bortfallet av store inntekter.Under regjeringens arbeid med revidert statsbudsjett kommer det imidlertid fram at KS tar for hardt i og at beregningene er gjort på svært tynt grunnlag. I et underlagsdokument NTB har fått tilgang på, blir anslaget for kommunenes skatteinntekter nedjustert med 1,6 milliarder kroner. I tillegg mener regjeringen at kommunene kommer til å spare 300 millioner kroner på at lønns- og prisstigningen i år blir lavere enn antatt.Derfor legger regjeringen til grunn et fall på 1,3 milliarder i de frie inntektene i år.

Nyheter
Næringsliv