Kirken i England trekker seg ut av kull og tjæresand

Den engelske kirkens pensjonsfond har besluttet å trekke seg ut av bedrifter som driver med kull og tjæresand.

Foto: Scanpix
Politikk

Som ledd i innsatsen for lavere utslipp av klimagasser har kirkens ledelse bestemt at pensjonsfondet ikke skal investere i selskaper som får mer enn 10 prosent av sine inntekter fra kull eller olje som er utvunnet fra tjæresand.Det betyr at kirkens investeringer for 12 millioner pund (140 millioner kroner) i slike selskaper skal selges.– Kirken har et moralsk ansvar for å stå for god miljøforvaltning og rettferdighet for verdens fattige som er mest sårbare for klimaendringer, sier Richard Burridge i Church of Englands rådgivningsgruppe for etiske investeringer.Fondet til Church of England, som er moderkirken til verdens 80 millioner anglikanere, har en verdi på rundt 8 milliarder pund (90 milliarder kroner). (©NTB)

Nyheter
Næringsliv