Forslaget om å legge ned de kommunale kemnerne eller skattekontorene ble som varslet lagt fram tirsdag. Reformen innebærer effektivisering av flere hundre årsverk, og gir innsparinger på over 300 millioner årlig, allerede fra 2016, ifølge regjeringen.– Styrkingen av kontorer regionalt vil gi gode og effektive enheter over hele landet. Større og bedre fagmiljøer vil styrke kampen mot svart økonomi, gi bedre rettssikkerhet og føre til at oppgavene løses mer effektivt. Det blir enklere å ivareta likebehandling av skattyterne og bekjempe svart økonomi dersom oppgaven ikke følger kommunegrensene, sier finansminister Siv Jensen.I dag er det 288 kommunale skatteoppkreverkontor. Regjeringen ønsker flere og større regionale kontorer enn det Skattedirektoratet gikk inn for.– Vi vil opprettholde en god regional fordeling av arbeidsplassene, sier Jensen.Venstre og KrF sa i høst nei til reformen, og KrF sier tirsdag at dette blir en viktig sak i forbindelse forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. (©NTB)