Siste innspurt for prøveordning med internett på eksamen

Etter fire år går prøveordningen som tillater bruk av internett under eksamen, inn i siste fase. 61 videregående skoler blir siste ledd før høstens sluttrapport.

Foto: Scanpix
Politikk

– Vi ser at elevene opplever det som nyttig å ha tilgang til internett, og at lærerne er blitt mer positive over tid. Sensorene er mer delte i sitt syn, forteller Sissel Skillinghaug, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, til NTB.Prøveordningen som åpner for bruk av internett under eksamen, startet i 2012, da med 15 skoler og noen få fag. I siste del av prøveordningen deltar 61 skoler i åtte eksamensfag.– Det ser ut til at en slik eksamensordning gjør at det blir fokusert mer på kilder og kildekritikk i opplæringen, noe som er et positivt funn, mener Skillinghaug.240.000 i svingFra 18. mai til 5. juni skal 240.000 elever på 10. trinn og i videregående skole gjennomføre i alt 280.000 eksamener. Om noen år kan kanskje bruk av internett være en fast del av eksamen.– Vi får sluttrapporten til høsten, og da må vi ta stilling til den. Vi ser at eksamensordningen kan fungere under gitte betingelser, sier Skillinghaug.Hun viser til at skolene som er med i prøveordningen, har meldt seg frivillig og er motiverte til å delta. Om det vil fungere i hele Norge, er mer uklart.– Skole-Norge er variert. Jeg kan ikke trekke noen konklusjon allerede nå, sier avdelingsdirektøren.– Fusk ikke et problemDatamaskin under eksamen er allerede standard på de fleste eksamener i slutten av grunnskolen, men restriksjonene på internettbruk har vært strenge. Frykten for fusk er noe av grunnen. Skillinghaug mener prøveordningen ikke øker risikoen for eksamensfusk.– Elevene sitter uansett ved PC når de gjennomfører eksamen, så problemet er ikke større enn under vanlig eksamensgjennomføring. Når alle hjelpemidler er tillatt, så er det ikke så mye igjen som er fusk, men kommunikasjon er fremdeles ikke tillatt.Ulike skoler har ulike løsninger for å hindre kommunikasjon selv om elevene får bruke internett under eksamensgjennomføringen.– Noen overvåker nettrafikken eller stenger enkelte deler av nettet, mens andre satser mer på opplæring i forkant og overvåking i eksamenslokalene, sier hun.Den endelige rapporten for prøveordningen kommer til høsten. En foreløpig rapport etter tre år ble publisert i oktober 2014.

Nyheter
Politikk