Uendret rente i England

Samtlige medlemmer av den pengepolitske komiteen stemte for uendret styringsrente.

The Union and England flags fly over a souvenir shop on Westminster Bridge in London, with the Elizabeth Tower, containing the famous Big Ben in the background.
Politikk

På Bank of Englands (BOE) forrige rentemøte stemte 9 av 9 medlemmer i den pengepolitiske komite for å holde styringsrenten uendret.Samtidig stemte ni av ni medlemmer i komiteen for å holde rammen for verdipapirprogrammet uendret på 375 milliarder pund, viser referatet fra rentemøtet onsdag.

Nyheter
Næringsliv