Referatet fra det forrige rentemøtet i Bank of England viser at 9 av 9 medlemmer i sentralbankens pengepolitiske komité stemte for å holde styringsrenten uendret.Samtlige medlemmer stemte også for å holde verdipapirprogrammet uendret på 375 milliarder pund.Referatet kan du lese.