Amerikansk bruktboligsalg steg 5,1 prosent på månedsbasis i mai, til en sesongjustert årstakt på 5,35 millioner boliger. Ifølge Bloomberg og TDN Finans var det på forhånd ventet en sesongjustert årstakt på 5,26 millioner boliger, tilsvarende en oppgang på 4,4 prosent fra måneden før.