Høyres parlamentariske leder Trond Helleland fremmet i går forslag i Stortinget om å motta 8.000 flere syriske flyktninger til Norge, og å øke bevilgningene til nødhjelp lokalt med 250 millioner kroner, skriver Finansavisen.Enigheten mellom Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, Senterpartiet og MDG ble møtt med skuffelse hos Flyktningehjelpen og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) sist uke. De ønsket én milliard i ekstra hjelp lokalt.- Avstanden fra 250 millioner til én milliard i nærområdene er derfor langt større for oss enn at de tar inn 8.000 kvoteflyktninger i stedet for 10.000, uttalte NOAS-leder Ann-Magrit Astenå til Dagbladet fredag.
Nå vil FrP legge pengene flyktningeorganisasjonene har ønsket på bordet, istedenfor å motta de ekstra 8.000 syriske flyktningene til Norge.Regningen: 95 mrd. kroner«Vi konstaterer derfor at det i realiteten er snakk om minimum 13.600 syriske flyktninger i perioden», heter det ifølge Finansavisen i forslaget.Les mer i torsdagens utgave av Finansavisen!
- Vi fremmer forslaget om én milliard kroner ekstra, fordi vi ønsker å hjelpe langt flere mennesker enn det flertallet i Stortinget legger opp til. Denne milliarden kommer i tillegg til den milliarden regjeringen allerede har bevilget, sier Christian Tybring-Gjedde til Finansavisen.Én milliard kroner ekstra anslås å kunne hjelpe én million mennesker lokalt.- Å motta 8.000 ekstra kvoteflyktninger til Norge er derimot et lite treffsikkert tiltak, og meget kostbart, tilføyer han.Forslaget som ble fremmet i går ettermiddag av Tybring-Gjedde og Mazyar Keshvari på vegne av FrPs stortingsgruppe bygger på beregninger av livsløpskostnaden for å motta de 8.000 ekstra syriske flyktningene til Norge.* Den direkte mottakskostnaden pr. flyktning over fem år er én million kroner pr. person, altså 8 milliarder kroner totalt, viser beregninger fra Justis- og beredskapsdepartmentet.* Statistikk fra UDI viser samtidig at den gjennomsnittlige syriske flyktning får 0,7 personer på familiegjenforening til Norge.* Ifølge tall fra SSB vil en gjennomsnittlig syrisk flyktning medføre kostnader på 7 millioner kroner i løpet av livet, forutsatt samme integreringstakt som innvandrere fra nabolandet Irak. Gitt 8.000 flyktninger og 5.600 på familiegjenforening kommer kostnaden opp i 95,2 milliarder kroner.- Hvordan kan kostnaden bli så stor?- Flyktninger har langt lavere arbeidsdeltagelse og høyere bruk av velferdsytelser enn befolkningen forøvrig. SSBs anslag for livsløpkostnad på 7 millioner kroner, som forutsetter at etterkommere vil bli perfekt integrert, må sies å være forsiktig, sier Tybring-Gjedde til Finansavisen.