Den europeiske sentralbanken (ESB) møtes fredag ettermiddag for å vurdere åne gjennom det såkalte ELA-programmet (Emergency Lquidity Assistance). Ifølge Bloomberg og Berlingske Business har Hellas bedt ESB om å få økt likviditetsrammen med 3 milliarder euro. Så sent som onsdag ble rammen hevet med 1,1 milliarder euro, til totalt 84,1 milliarder euro. Ved inngangen til 2015 var rammen på 60 milliarder. Formålet med den økte likviditetsrammen den greske regjeringen ber om, skal være å dempe det bankrun'et som er iferd med å utvikle seg. Grekerne strømmer til minibankene for å ta ut det de kan av penger, og banksystemet er i ferd med å tappes for penger. Dette bringer spørsmålet om kapitalkontroll på banen nok en gang. På et direkte spørsmål fra Frankfurter Allgemeine Zeitung om hvorvidt greske banker vil være i stand til å åpne fredag, svarte et høytstående rådsmedlem i ESB, Benoit Coeuré, «Fredag, ja - mandag, det vet jeg ikke.»Internt i sentralbankkretser sies det at klokken ikke lenger er fem minutter på tolv, snarere fem sekunder på 12.