Den pengepolitiske komiteen i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve holder som ventet renten uendret.Dermed overrasker ikke sentralbanksjef Janet Yellen noen.Viktigere er det at komiteen ikke gir mange hint til når den første rentehevingen på ni år kan komme. Ved tidligere rentemøter har sentralbanken ved flere tilfeller gitt klare indikasjoner på hva fremtiden kan bringe.
Til tross for at dagens avgjørelse ikke var uventet, er det ikke lenge siden det var bred aksept for at et rentehopp kunne komme i juni. Nå ligger september an til å bli første mulighet. Referatet finner du her!
Dermed presiserer den amerikanske sentralbanken at de gjeldende utsiktene for når en renteheving kan komme opprettholdes, samt at et styringsrentenivå i spekteret 0 til 0,25 prosent fortsatt anses som korrekt.Sentralbanken venter fortsatt på maksimal utnyttelse av arbeidskraften, samt prisstabilitet med et inflasjonsmål på to prosent, før en renteheving kan komme.