Partistøtten skal behandles og vedtas under Fellesforbundets representantskapsmøte på Lillestrøm onsdag og torsdag.Forbundsstyret foreslår å bevilge 1,4 millioner kroner til Arbeiderpartiet, 240.000 kroner til SV og 120.000 kroner til Senterpartiets valgkamp fram mot kommune- og fylkestingsvalget i september. (©NTB)