NATO la mandag fram en oversikt over hvor mye medlemslandene bruker på forsvarsbudsjettene sine.Ikke overraskende ligger USA på godt over 3 prosent, mens brorparten av de europeiske medlemslandene ikke kommer seg over streken på 2 prosent. Polen, Estland, Hellas og Storbritannia er landene som kommer til å innfri i år, mens Norge havner på 1,5 prosent.NATO-landene ble i fjor enige om at forsvarsbudsjettene skal opp på målet i 2024.– Når truslene øker, må vi investere mer om vi fortsatt skal være en allianse som kan garantere for alle medlemslandenes sikkerhet, har vært NATO-sjef Jens Stoltenbergs gjentatte budskap.