- Parodisk, kalte Skagen-forvalter det i Finansavisen fredag, da Norges Bank torsdag ikke ville anslå sannsynligheten for at styringsrenten kan bli 0 eller negativ. Den såkalte sannsynlighetsviften rundt rentebanen viser at dette har 15-25 prosent sannsynlighet.- Når dere har rentebanen med en vifte, som gir en viss sannsynlighet for negativ rente, hvorfor ikke kommentere at det er en mulighet innenfor det verdensbildet Norges Bank har?- Dette er en rentebane med en empirisk basert sannsynlighetsvifte rundt. Viften gjenspeiler usikkerheten i estimeringen og empirien. Det er et sprang fra usikkerheten i estimeringen til vurderingene vi gjør oss, understreker sentralbanksjef Øystein Olsen ifølge Finansavisen.
- Vi har overhodet ikke vurdert tiltak som eventuelt blir nødvendige når renten blir null. Vi er langt fra null og har ikke vurdert dette som politikk, sier Olsen.Arctic-visittSvak krone- Jeg vil tro at sentralbanken mener det er en stor fordel for landet om kronen svekker seg slik at de store negative sjokkene utenfra dempes, kommenterer sjeføkonom Erlend Lødemel i Arctic Securities overfor Finansavisen.
- Men jeg kan love at vi følger veldig godt med på hva andre sentralbanker gjør. Vi har folk som vurderer ulike sider ved nullrentepolitikk i forhold til systemet vi har. Analytisk er vi forberedt på alt, og beredskapen er der hele tiden.Olsen innledet fredag om pengepolitikken for Arctic Securities. Der fortalte han hvor stor vekt Norges Bank legger på rapportene fra regionalt nettverk. Dette er så viktig informasjon for sentralbanken, at anslagene fra nettverket tidvis overvektes i deler av analysearbeidet.- Hvert kvartal siden starten av 2013 har faktisk vekst blitt til dels klart sterkere enn bedriftene i Norges Banks regionale nettverk anslår. Hvorfor legger dere ekstra stor vekt på svarene fra dette nettverket?- Svarene fra nettverket om situasjonen seks måneder frem er enda lavere enn anslaget vi har. Vi tar ikke disse svarene helt bokstavelig, men vi ser på retningen. Og vi legger en viss vekt på hvor raskt tallene eventuelt faller, sa Olsen ifølge Finansavisen.Olsen fortalte også Arctic-tilhørerne om betydningen av den svake kronekursen for fastlandseksporten.- Vi observerte torsdag, da vi overrasket markedet litt med en lavere rentebane, at kronen svekket seg. Og vi var ikke overrasket over det utslaget, fortalte Olsen under foredraget.- Etter maimøtet, da kronen styrket seg, ba du de som tvilte på rentekutt fremover om å lese nøyere. Nå sier du egentlig at dere regnet med en kronesvekkelse. Er budskapet at Norges Bank ønsker en kronekurs som i hvert fall ikke er sterkere enn dagens nivå?- I mai var jeg overrasket over at markedet lot seg overraske, understreker Olsen ifølge Finansavisen.- Når vi ser på kronekursen og hele bildet, ser vi fremover. Nivået på kronekursen i banen vi tegner har betydning, men vi har ikke synspunkter på kronekursnivået akkurat nå.Olsen viser til at Norges Bank før maimøtet hadde varslet at det var 50/50 sjanse for et rentekutt.- Da ble jeg overrasket over markedsreaksjonen. Vi hadde ingen intensjoner om å påvirke kronekursen, og vi hadde ingen klar oppfatning om hvilken vei kronekursen ville slå ut.- Samlet sett får jeg inntrykk av at Norges Bank er bekvem med at kronen nå i hvert fall ikke er sterkere?- Vi er bekvemme med den banen vi nå presenterer, hvor kronen også styrker seg fra dagens nivå fremover. Vi har ikke noe klart syn på et bestemt nivå nå, men et annet kronekursforløp i banen fremover ville påvirket pengepolitikken.- Derfor er det mulig at Norges Bank legger opp til heller å kutte litt for mye enn litt for lite, i hvert fall hvis man samtidig klarer å dempe oppbyggingen av finansielle ubalanser.