Aldersgrensen blir hevet fra 18 år den første januar neste år, skriver Hawaii News Now.– Å forby alle under 21 års alder å anskaffe eller benytte røyk, er et skritt for å redusere påvirkningen røyking har på vårt samfunn, uttalte guvernør David Ige da han underskrev loven fredag.Omtrent ni av ti røykere starter før de fyller 21 år, og ifølge kampanjen for røykfrie barn tar røyking livet av 1.400 personer årlig på Hawaii.Lovendringen har ikke-tilbakevirkende kraft, så en 18-åring som kan røyke nå, vil ikke kunne gjøre det fra årsskiftet.En rapport fra amerikanske Institute of Medicine som kom tidligere i år, anslår at nesten 250.000 av dagens unge amerikanske liv kan bli reddet fra en tidlig død av sigarettbruk, dersom aldersgrensen på røyk blir hevet til 21 år over hele landet.21 års aldersgrense på sigarettkjøp blir praktisert av New York og enkelte andre byer. Delstatene Alabama, Alaska, New Jersey og Utah har satt aldersgrensen til 19 år, mens det vanligste er å selge til forbrukere på 18 år eller eldre. (©NTB)