Får du forhandlet frem bedre rente med banken, må du belage deg på omkamper, skriver Dagens Næringsliv.Lånekunde hos Nordea, Jostein Bjørgo, har hatt en rente på 2,7 prosent, mens Nordeas offisielle rente var 2,9. Torsdag kuttet banken renten til 2,65, men Bjørgo har erfart at slike kutt ikke gjelder alle, hverken i Nordea eller hans tidligere bank, DNB.- Man blir fortalt at man får god rente på grunn av god inntekt og sikkerhet, og da bør man kunne forvente at dette ikke er en korttidsfordel. Jeg oppfatter det som juksing fra banken, sier han til avisen.Ved forrige rentekutt fikk han først brev fra Nordea om at han bare fikk deler av kuttet, men dagen etter fulgte kundebehandleren opp med fullt kutt. Nå har han gjort det klart at han bytter bank om det samme skjer igjen.Både DNB og Nordea sier de lar renten svinge likt for alle i samme kundegruppe.- Vi gjør en individuell kredittvurdering for hvert eneste lån vi gir ut, og derfor er det noen kunder som får en litt lavere rente enn listeprisen. Når vi nå kutter rentene vil de som har høyest rente i dag oppleve å få det største kuttet, mens de som allerede har en lavere rente enn listepris, vil kunne få et noe mindre kutt, sier kommunikasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, til DN.