Skatteinntektene til kommunene ligger 1,4 milliarder kroner etter skjema, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ifølge Kommunal Rapport.Om veksten holder seg på samme nivå ut året, vil kommunene ha 2,8 milliarder kroner mindre å rutte med enn budsjettene som er lagt til grunn.Senterpartiet ser for seg at kommunene vil måtte kutte kraftig i pengebruken, og at det særlig vil gå ut over de store kommunale oppgavene eldreomsorg og skole.– Oppvekst og omsorg står for 70-75 prosent av kommunenes budsjett. Når innstrammingene kommer, er det disse områdene som rammes, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.Han tror flere kommuner vil møte utfordringen med å innføre eller sette opp eiendomsskatten.– Det er den eneste muligheten kommunene har for å øke inntektene, sier han.
– Beregnet feil– Usikker prognose
Det siste året har vært preget av diskusjon om kommunene bør kompenseres når skatteinntektene svikter. Finansminister Siv Jensen (Frp) har argumentert med at kommunene beholder overskuddet i gode år, og må være forberedt på å innrette seg slik at de kan bære dårligere tider.Likevel besluttet regjeringen og støttepartiene å tilføre kommunene 1,2 milliarder kroner i årets revidert nasjonalbudsjett fordi inntektssvikten var så stor. Senterpartiet mener regjeringen må kompensere hele skattesvikten. Det kan skje gjennom en nysaldering mot slutten av året eller ved at regjeringen lover å dekke opp for tapet i neste års budsjett.– Regjeringen må få opp øynene og legge bort prinsippene. Når de har beregnet feil, kan de ikke la grunnleggende tjenester som eldreomsorg og skole lide for det, sier Vedum.Kommunaldepartementet viser til at anslaget på en svikt på 2,8 milliarder kroner for året sett under ett, bygger på en prognose på basis av skatteinngang for mai måned.– Denne type prognose er svært usikre. Regjeringen vil ikke lage en ny prognose for kommunenes skatteinngang i 2015 før i nasjonalbudsjettet for 2016, sier statssekretær Jardar Jensen (H).Senterpartiet mener imidlertid at prognosene må tas på alvor. En lignende utvikling så man i fjor, og da endte svikten i skatteinngangen på 2,7 milliarder kroner for kommunene, påminner Vedum. Han mener det er svært sannsynlig at vi ender på samme nivå i år.– De offisielle anslagene har vist seg å være for positive. Tallene regjeringen baserer seg på, har vist seg å være feil, både i fjor og i år, sier han. (©NTB)