Miljødirektoratet innførte de to siste årene ekstraordinære bestemmelser for fisket etter laks midtveis i fiskesesongen. Bakgrunnen var indikasjoner på sviktende innsig til blant annet denne fjorden. Ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning var disse reguleringene viktig for å sikre nok gytefisk i elvene.Tall fra overvåkingsfisket i Agdenes ytterst i Trondheimsfjorden tyder på et svært lavt innsig hittil i årets sesong. Mellom 12. mai og 16. juni var det til sammen kun gått 165 villaks i nota.Norsk institutt for naturforskning melder om varierende fangster i elvene. Det samlede inntrykket er at fangstene ligger rundt det lave nivået i 2013 og 2014.– Vi håper vi unngår begrensninger i fisket, men må gjøre det som er nødvendig for å sikre nok gytefisk i elvene og dermed nye generasjoner villaks for å sikre et høstbart overskudd også i framtiden, sier seksjonsleder Raoul Bierach i Miljødirektoratet. (©NTB)