Norske husholdninger planlegger å bruke i overkant av 23.000 kroner på ferien i år, noe som er rundt 1.500 kroner mindre enn i fjor.Det viser undersøkelser gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Nordea. Feriebudsjettet ligger 56 prosent over danskenes og nær 40 prosent over svenskenes. Mens danskene vil bruke i underkant av 15.000 kroner, har svenskene satt av i underkant av 17.000 kroner. Finske husholdninger budsjetterer med å bruke omkring 12.400 kroner på ferien. (©NTB)