– Den demokratiske utviklingen kan sies å stagnere, konkluderer den norske ambassaden i Kampala i et notat NTB har fått tilgang til.I februar skal det holdes presidentvalg og valg på ny nasjonalforsamling i Uganda, men alt tyder på at Museveni og regjeringspartiet NRM fortsetter ved makten.
Mer autoritærNorsk bistandMassiv korrupsjonMassakrerHomofili forbudtOvergrep mot journalister
– Nødvendige reformforslag for å få et fritt valg i 2016 har latt vente på seg, konstaterer de norske diplomatene i landet.Museveni har konsolidert sin makt, ledelsen i landet er mer autoritær og forsamlings- og ytringsfriheten er under økende press, slår de videre fast.Uganda har fått over 4,1 milliarder kroner i norsk bistand de siste ti årene, og ett av hovedområdene for bistanden er godt styresett, demokrati og menneskerettigheter.Utviklingen på disse områdene går imidlertid i gal retning, mener de norske diplomatene, som viser til at grunnlovsendringene det nå jobbes med inneholder flere problematiske forslag.– De vil blant annet ytterligere forsterke presidentens makt på bekostning av parlament, rettsvesen og uavhengige institusjoner, heter det i notatet fra ambassaden.De norske diplomatene trekker også fram den massive korrupsjonen i landet og viser til at Uganda i fjor falt ytterligere nedover på listen til Transparency International.Landet ligger nå på 142. plass av 175 land og regnes dermed som et av verdens mest korrupte land.– Anti-korrupsjonsaktivister utsettes jevnlig for arrestasjoner og trakassering, konstaterer notatet fra ambassaden.Diplomaten kritiserer også Ugandas rolle i nabolandet Kongo og mener landet har «vist begrenset engasjement» når det gjelder implementeringen av fredsavtalen fra desember 2013.– Den opprinnelige ugandiske opprørsgruppen ADF, som flere trodde var blitt nøytralisert tidligere i 2014, viste seg sist høst kapabel til fortsatt å utføre massakrer på sivile i Kongo og beskyldes også for drap på mer moderate muslimer i Uganda, heter det.Homofili har vært forbudt ved lov i Uganda siden kolonitiden, men i fjor ble forbudet skjerpet ytterligere, noe som fikk Norge til å holde tilbake bistand til landet.President Museveni var selv motstander av den nye loven, som til slutt ble tilsidesatt av grunnlovsdomstolen i landet, men de norske diplomatene utelukker ikke at en ny lov kan bli fremmet.Fram mot valget er det betydelig press på parlamentarikere for å vedta en ny lov, konstaterer de.Diplomatene er også bekymret for pressefriheten i Uganda, noe som går fram av et annet notat NTB har fått tilgang til.Dette viser blant annet til et direktiv fra informasjonsdepartementet i landet, som pålegger samtlige radio- og TV-kanaler i hele landet å gi embetsmenn mulighet til 1 times direktesending hver uke i beste sendetid.Journalister utsettes også jevnlig for vilkårlig fengsling, legemskrenkelse og ukelange avhør, og de norske diplomatene frykter at overgrepene vil øke fram mot valget i februar neste år. (©NTB)