Analysen viser at potensialet er størst innenfor transport.I en ny rapport ser Miljødirektoratet konkret på hvordan utslippene kan kuttes i såkalt ikke-kvotepliktig sektor, som står for drøyt halvparten av utslippene i Norge.– Våre beregninger viser at potensialet for utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor er stort selv uten de aller dyreste og mest krevende tiltakene, og at mest kan hentes i transportsektoren, sier direktør Ellen Hambro.De mest ambisiøse tiltakene vil gi kutt på opptil 44 prosent, sammenlignet med 2005. (©NTB)