Offentlig ansatte må jobbe seks år lenger for pensjonen

Fordelene ved offentlig fremfor privat pensjon blir nemlig langt på vei borte for dem som er unge i dag.

Kvinne_Kontor.jpg
Politikk

Offentlig ansatte må jobbe til de er 73 år for å få full pensjon. Det er seks år lenger enn for ansatte i privat sektor, skriver DN.Fordelene ved offentlig fremfor privat pensjon blir nemlig langt på vei borte for dem som i dag er i starten av yrkeskarrieren, eller som ennå ikke har begynt å jobbe. Årsaken er levealdersjusteringen, som vil gi helt andre konsekvenser i de offentlige ordningene enn i de private. Levealdersjustering vil si at antallet år man må jobbe for å oppnå en gitt årlig pensjon, øker i takt med at ventet levealder øker, skriver DN.Forsker Dennis Fredriksen i Statistisk sentralbyrå har gjort beregninger som viser at offentlig ansatte som er født i 1985, må jobbe til de er 73 år for å kompensere for levealdersjusteringen og få samme pensjon som før pensjonsreformen. Det er med andre ord seks år lenger enn ansatte i privat sektor, så fremt de ikke har tariffavtale med rett til privat afp.- Dette sier noe om hvor sterk levealdersjusteringen er. Hvor stor innsparing pensjonsreformen legger opp til, sier leder Anders Folkestad i Unio til DN.

Nyheter
Næringsliv