Filmselskapet Working Title har rettighetene til filminnspillingen, som de har vurdert å legge til Stockholm. Sverige har tidligere tilbudt 1,5 millioner svenske kroner til prosjektet, dersom innspillingen legges dit.Millionstøtten fra Oslo ble vedtatt i bystyret onsdag. Kommunen har også sendt et brev til Working Title, der den argumenterer for hvorfor Harry Hole-filmen bør spilles inn i karakterens hjemby, ifølge Dagbladet.I mai sa kulturminister Thorhild Widvey (H) at regjeringen jobber for å innføre en insentivordning for film fra 2016. Ordningen skal gjøre Norge mer attraktiv for utenlandske filmproduksjoner. (©NTB)